efh nimritz rabatt

Kr avrundes til kr PayableRounding Amount EHF Totaler. B) Avrundet belp i pkt. A) skal inng i MVA grunnlaget.

Immobilien in der Gemeinde 07381 Nimritzefh nimritz rabatt

D) Totale rabatter og gebyrer p linjeniv m tas hensyn til (trekkes fra/legges til) ved beregning av linjetotal. Cac:CommodityClassification cbc:ItemClassificationCode nogov-T10-R014 (fatal) nogov-T10-R014-If the VAT total amount in an invoice exists it must contain the suppliers VAT number. Mva: kr Linje 1: 10 stk av vare. (biirule-T10-R015, biirule-T14-R015) M vre lik summen av alle gebyrer p dokumentniv. Rabattbelpet legges inn i Amount elementet, pris fr rabatt i BaseAmount elementet og rabattsatsen i MultiplierFactorNumeric elementet i AllowanceCharge under pris. 2 nogov-T10-R039 (fatal) nogov-T10-R039-Tax subtotal amounts cannot have more than 2 decimals cac:TaxSubtotal '.

(biirule-T10-R013, biirule-T14-R013) M vre lik summen av alle rabatter p dokumentniv. 2 nogov-T10-R040 (fatal) nogov-T10-R040-Allowance or charge amounts on document level cannot have more than 2 decimals '. Point 5" ubl:Invoice nonat-T10-R013 (fatal) nonat-T10-R013-If payee information is provided then the payee name must be specified. Avgiftskategori - sum av rabatter p dokumentniv.